Mental coachning

Oavsett om man är ute efter att lyckas inom idrott eller något annat i livet så krävs motivation och en vision om hur det ska gå till när man tar sig till målet.

Detta gäller som sagt både i det vanliga livet och dess utveckling. Ibland kan man känna att livet rusar på utan riktning och egentligen utan att det är du själv som påverkar vars du är på väg, då kan det vara en god idé att överväga mental coachning. Orden om livet som bara rusar på kommer från Charles Sandström som sysslar med just individuell coachning för att du ska kunna göra medvetna val. Informationen i denna artikel bygger delvis på den information man hittar på Sandströms hemsida, Nyinsikt.se.

Vem behöver coachning?

Att säga vem som specifikt behöver coachning är svårt, men det kan vara både för dig som har ett specifikt problem att ta itu med, och för dig som känner att du behöver allmän konsultation med din personliga utveckling. Det kan handla om att lyckas få bättre fokus på saker och ting eller kanske att komma vidare i karriären, eller bara att få tiden att räcka till bättre. Individuell coachning heter ju inte individuell för intet, det är just det som är coachens uppgift, att hjälpa dig att hitta rätt verktyg just för dig att ta dig vidare i din utveckling.

Psykosyntes

Nämnde Charles Sandström arbetar mycket med en metod som kallas för psykosyntes. I stora drag går det ut på att lösa inre konflikter som motverkar progression i ditt liv. Ett exempel på en sådan konflikt kan brytas ner till exempelvis två ord – möjlighet och rädsla. Du har fått en unik möjlighet till något som skulle kunna vara väldigt utvecklande, men inombords så finns en rädsla för att inte klara av vad det innebär, ansvar exempelvis. Genom psykosyntes så tar man reda på vad som egentligen behövs för att nå dessa mål och lösa de inre hindren på vägen dit.

This entry was posted in Tips.